АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАКТІВ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

В Б БАЛЯР, С М ВЕРЕТІЛЬНИЙ

Аннотация


У статті надано результати досліджень у напрямі оцінки характеристик систем мобільного телебачення. Основною метою цих досліджень є аналіз методів оцінки параметрів, що характеризують якість функціонування систем мобільного телебачення, та порівняльна оцінка характеристик існуючих на сьогодні систем мобільного телебачення на прикладі системи DVB-H. На базі математичного моделювання дано кількісні та якісні оцінки основних показників якості функціонування. Для реалізації цього в середовищі мате-матичного моделювання Matlab/ Simulink розроблено імітаційну модель тракту системи DVB-H, що відповідає базовим стандартам. У результаті досліджень вперше надано кількісну оцінку параметрам, що характеризу-ють якість роботи систем мобільного телебачення. Отримані результати можуть бути використані під час контролю якості роботи трактів мобільного телебачення.

Полный текст:

PDF

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.