ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МНОГОКАНАЛЬНОГО СИГНАЛА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ DVB-C ПРИ ЕГО ПЕРЕДАЧЕ ПО ПРИЁМО–ПЕРЕДАЮЩЕМУ ТРАКТУ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА

Г. Л. Авдєєнко, Б. Ю. Набока, Т. М. Наритник

Аннотация


Описана структурна схема спроектованої експериментальної установки для дослідження парамет-рів сигналів цифрового телебачення при їх передаванні приймально–передавальним трактом тера-герцового діапазону. Надані результати вимірювання параметрів триканального сигналу телевізій-ного мовлення стандарту DVB–C з загальною швидкістю транспортного потоку на рівні 125 Мбіт/с при його передаванні по приймально–передавальному тракту в діапазоні частот 130…132 ГГц

Полный текст:

PDF (Українська)

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.