Математична модель чисельної реалізації діагоналізаційної задачі у випадку багатомірних кіл

Авторы

  • І Ю Дмитрієва

Аннотация

Запропонована блок-схема стандартної процедури – підпрограми для комп'ютерної реалізації діагоналізаційного процесу кінцевомірної системи диференціальних операторних рівнянь у часткових похідних, які розглядаються над довільним арифметичним простором також кінцевої розмірності. Даний алгоритм одержання шуканих скалярних рівнянь є як наслідком, так і математичним аналітично-чисельним методом при вирішенні вихідної інженерної задачі, яка зв'язана з дослідженням в області електродинаміки та теорії багатовимірних аналогових кіл.

Загрузки

Выпуск

Раздел

Радіотехніка і телекомунікації