№ 2 (2019)

Содержание

Радіотехніка і телекомунікації

P P Vorobiyenko
L Nikityuk, R Tsaryov, T Chernyshova, A Povitchan, A Sapeha
А Г Ложковский
PDF
O V Bondarenko, I V Starenkyi, M M Hadzhyiev, S V Kiforuk, A V Polishchuk
O V Gofaizen, O V Osharovska, Н А Patlayenko, V V Pilyavskiy, M I Iakob
P V Ivaschenko, O A Oryabinskaya
А F Kadatskyi, A P Rusu
Н А Одегов
PDF
I Strelkovskaya, I Solovskaya, V Tolmak
V V Romanuke, G A Yegoshyna, S M Voronoy
V V Korchynskyi, V I Kildishev, A M Berdnikov, I V Bielova
A Stopakevych, O Stopakevych, A Tigariev, T Tigarieva
В В Корчинський, Халед Аль-Файюми, Ю В Копитін, М В Копитіна
Х С Алиев
PDF
І А Большакова, О В Васильєв, П С Горелкін, Кость Я Я, Т Куеч, Ю С Михащук, А П Мороз, Б В Павлик, М І Радішевський, Ф М Шуригін