Просмотреть указатель заголовков


 
Выпуск Название
 
№ 2 (2009) Визначення тарифів щодо надання послуг доступу до мережі Інтернет на базі методу урахування рентабельності інвестицій Аннотация   PDF
В А Каптур, І В Політова
 
№ 1 (2012) Визначення точної формули розрахунку швидкості передавання інформації на несучих систем передачі ортогональними гармонічними сигналами Аннотация   PDF
Л М Ляховецький, В І Орєшков
 
№ 2 (2009) Використання імітаційного моделювання для визначення довжини ділянки регенерації ВОСП по дисперсії Аннотация   PDF
В В Педяш, О С Решетнікова
 
№ 1 (2010) Використання властивостей метричної анізотропії для реалізації направлених відгалужувачів у волоконно-оптичних системах передачі Аннотация   PDF
О М Стащук, М М Одінцов, Ю С Черкашина
 
№ 2 (2013) Використання пасивних повторювачів у мережах доступу, що побудовані на основі технології Ethernet Аннотация   PDF
В А Каптур, О В Степаненко, Е М Мамадов
 
№ 1 (2009) Використання плазмового ефекту для модуляції оптичного сигналу Аннотация   PDF
В І Ірха
 
№ 2 (2011) Використання спектра відстаней для розрахунків завадостійкості декодування згорткових кодів Аннотация   PDF
В Л Банкет, П В Науменко
 
№ 1 (2010) Використовування ABC-аналізу задля оптимізування систем захисту інформації Аннотация   PDF
Ю В Копитін
 
№ 1 (2010) Використовування динамічно зв’язаних бібліотек для моделювання електричних процесів радіотехнічних пристроїв Аннотация   PDF
А П Русу
 
№ 1 (2012) Випадкові числа та послідовності на основі систем з динамічним хаосом Аннотация   PDF
М В Захарченко, Б К Радзімовський, В В Корчинський
 
№ 1 (2003) Вклад ученых академии связи в развитие теории систем передачи ортогональными сигналами Аннотация   PDF
В Балашов
 
№ 2 (2011) Властивості планарних транзисторних термодавачів при дії радіації Аннотация   PDF
Ш Д Курмашев, І М Вікулін, О Н Софронков
 
№ 1 (2008) Влияние дисперсионных искажений сигнала на длину регенерационной секции волоконно-оптических систем передачи Аннотация   PDF
В А Брескин, А Д Мазур
 
№ 2 (2014) ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ Аннотация   PDF (Українська)
О А Князєва
 
№ 2 (2018) ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТИ КОРРЕКЦИИ ДИСПЕРСИИ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОСП DWDM Аннотация   PDF (English)
A D Mazur, V V Pedyash
 
№ 2 (2015) ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НА ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ Аннотация   PDF
И М Викулин, В Э Горбачев
 
№ 2 (2016) ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НА ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ Аннотация   PDF
И М Викулин, В Э Горбачев, Ш Д Курмашев
 
№ 2 (2006) Влияние скорости струи на акустические характеристики осесимметричного гидродинамического излучателя Аннотация   PDF
О В Сухарьков
 
№ 1 (2015) ВЛИЯНИЕ УГЛА ПОВОРОТА ОБЪЕКТА НА КАЧЕСТВО 3D ИЗОБРАЖЕНИЯ Аннотация   PDF
Е В Ошаровская, Н А Патлаенко, В И Солодка
 
№ 2 (2016) ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СТЕКЛА ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА НА ХРОМАТИЧЕСКУЮ ДИСПЕРСИЮ СИГНАЛА Аннотация   PDF (Українська)
О М Стащук, Д М Степанов, Д Г Багачук
 
№ 2 (2014) ВЛИЯНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА НА ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ СО СПЕКТРАЛЬНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ Аннотация   PDF
В А Брескин, В И Корнейчук
 
№ 1 (2004) Внедрение в Украине технологии CDMA-450 Аннотация   PDF
О А Орябинская
 
№ 2 (2018) ВНЕПОЛОСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОПОЛОСКОВОЙ АНТЕННЫ Аннотация   PDF (English)
S V Siden
 
№ 1 (2005) Возможности функционирования компьютерных программ при занятиях по иностранному языку в техническом вузе Аннотация   PDF
Е В Посадскова, Л В Тарасенко
 
№ 1 (2007) Волновое сопротивление рамочной антенны эллиптической формы Аннотация   PDF
М Б Проценко, Н И Мамедов
 
76 - 100 из 746 результатов << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>